ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,304,000.00 บาท  (สองล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  สามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,09:33   อ่าน 119 ครั้ง