โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง   ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารอินทนิลนิวส์ ประจำเดือน ธันวาคม (อ่าน 80) 06 ธ.ค. 65
วารสารอินทนิลนิวส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 124) 08 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 140) 27 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 159) 17 ต.ค. 65
วารสารอินทนิลนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม (อ่าน 172) 13 ต.ค. 65
วารสารอินทนิลนิวส์ ประจำเดือน กันยายน (อ่าน 214) 09 ก.ย. 65
มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2565 (อ่าน 229) 06 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 247) 06 ก.ย. 65
แสดงเจตจำนงของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) (อ่าน 228) 30 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 20) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ห้องเรียน IEP (อ่าน 22) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 23) 23 ส.ค. 65
วารสารอินทนิลนิวส์์ ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 167) 09 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูนิตติยา ปรีกไธสง (อ่าน 185) 28 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูพยุง โลไธสง (อ่าน 27) 28 ก.ค. 65
การแข่งขันส้มตำลีลา (อ่าน 24) 28 ก.ค. 65
๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 147) 28 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดี ครูมนัส หนองสีและคณะ (อ่าน 22) 06 ก.ค. 65
วารสารอินทนิลนิวส์ ประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 151) 06 ก.ค. 65
วารสารอินทนิลนิวส์ ประจำเดือน พฤษภาคม (อ่าน 181) 30 พ.ค. 65
ร่วมประชุม เพื่อประเมินการร่างหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: นครชัยบุรินทร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 266) 15 พ.ค. 65
การเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ (อ่าน 307) 30 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 320) 28 เม.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 212) 20 เม.ย. 65
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่องเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 443) 21 มี.ค. 65
เผยแพร่งานวิจัย PLC คณะครู สายชั้น ป.5-6 เรื่องเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(Collaborative 5 STEPs) (อ่าน 878) 21 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) (อ่าน 272) 18 มี.ค. 65
วารสารอินทนิล ข่าวอินทนิล ประจำเดือนมีนาคม (อ่าน 258) 02 มี.ค. 65
2 มีนาคม 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรูปแบบ (On-Site) (อ่าน 214) 02 มี.ค. 65
วารสาร ข่าวสารอินทนิลประจำเดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 894) 22 ก.พ. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 878) 22 ก.พ. 65
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 7) (อ่าน 805) 22 ก.พ. 65
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พว.พนัชกร พลเยี่ยมพร้อมคณะ ได้ออกมาประสานงานและดูสถานที่เพื่อเตรียมการในการรับวัคซีนสำหรับนักเรียนในกลุ่มอายุ 5-11ปี (อ่าน 278) 02 ก.พ. 65
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนรับทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ (อ่าน 303) 02 ก.พ. 65
27 มกราคม 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) (อ่าน 291) 28 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 431) 28 ม.ค. 65
วันที่ 16 มกราคม 2565ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5) (อ่าน 454) 16 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ได้รับรางวัลการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา (อ่าน 462) 13 ม.ค. 65
วันที่ 5 มกราคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทไธสง (อ่าน 267) 07 ม.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 281) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 290) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตรอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมแบบอย่าง ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม (อ่าน 1309) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตร “รางวัล 10000 คุรุชน คนคุณธรรม” และ เกียรติบัตร “นักวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 1666) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 รับมอบเกียรติบัตรการอบรมตลาดนัดออนไลน์ วังจันทรเกษม ของ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) (อ่าน 1302) 07 ม.ค. 65
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 240) 29 ธ.ค. 64
22 ธันวาคม 2564 คณะครูเข้ารับการฝึกอบรมใช้ชุดตรวจและอ่านผล Antigen test kit : ATK (อ่าน 251) 22 ธ.ค. 64
21 ธันวาคม 2564 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนรายบุคคล (อ่าน 223) 21 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บร 4 การปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อ่าน 238) 13 ธ.ค. 64
8 ธันวาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมการทำบุญ”ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกับบ้านเลขที่ 4” (อ่าน 234) 13 ธ.ค. 64
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อ่าน 272) 13 ธ.ค. 64