โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ผู้บริหาร

นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2017
ปรับปรุง 19/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 459744
Page Views 573942
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง
2 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง
3 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง
4 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง
5 โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง
6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง
7 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คูเมือง คูเมือง
8 โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง 044-699141
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง
10 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง
11 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง
12 โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง
13 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง
14 โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง
15 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง
16 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง
17 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ คูเมือง
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง
19 โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง
20 โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง
21 โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง
22 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง
23 โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง
24 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง
25 โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง
26 โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง 0844777144
27 โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง
28 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง
29 โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง
30 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง
31 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง
33 โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง
34 โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง
35 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง
36 โรงเรียนบ้านสระปะคำ พรสำราญ คูเมือง
37 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
38 โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง
39 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง
40 โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง
42 โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง
43 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง
44 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง
45 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร หินเหล็กไฟ คูเมือง
46 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง
47 โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง
48 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง (044) 676065
49 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย หินเหล็กไฟ คูเมือง
50 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง
51 โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง
52 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง
53 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง
54 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์
56 โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์ 093-464-3773
57 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์
58 โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์
59 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) นาโพธิ์ นาโพธิ์
60 โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์
61 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์ 0956088897
62 โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์
63 โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์
64 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู นาโพธิ์
65 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์
66 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์
67 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ -
68 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ นาโพธิ์
69 โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ นาโพธิ์
70 โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์
71 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ศรีสว่าง นาโพธิ์
72 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์
73 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) ศรีสว่าง นาโพธิ์
74 โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง นาโพธิ์
75 โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
76 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
77 โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
78 โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
79 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ 0883767640,044650388
80 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
81 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
82 โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
83 โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
84 โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
85 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 089-585-4681
86 โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
87 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
88 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
89 โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
90 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
91 โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 072394823
92 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
93 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
94 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
95 โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
96 โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง
97 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง
98 โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง
99 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง
100 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง
101 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง
102 โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง
103 โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง
104 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง
105 โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง
106 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง
107 โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง
108 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง
109 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง
110 โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง
111 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง พุทไธสง 044689018
112 โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
113 โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง
114 โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง
115 โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง
116 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง
117 โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง
118 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง
119 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง
120 โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก
121 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก
122 โรงเรียนบ้านหนองปุน กระสัง สตึก
123 โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก
124 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก
125 โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก
126 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก
127 โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก
128 โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก
129 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก
130 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก
131 โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก
132 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น ดอนมนต์ สตึก
133 โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก
134 โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
135 โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก
136 โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก
137 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
138 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก
139 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก
140 โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก
141 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก
142 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก
143 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก
144 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก
145 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก 044 681029
146 โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก
147 โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก 044-681202
148 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก
149 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิคม สตึก
150 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก
151 โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก
152 โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก
153 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ร่อนทอง สตึก
154 โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก
155 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก
156 โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก
157 โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก
158 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก
159 โรงเรียนบ้านปรือเกียน ร่อนทอง สตึก
160 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก
161 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก
162 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก
163 โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก
164 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก 0-4468-1032
165 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก สตึก
166 โรงเรียนบ้านตาโหงก สนามชัย สตึก
167 โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก
168 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก
169 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก 044782001
170 โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก
171 โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก
172 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก
173 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก
174 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สะแก สตึก
175 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก
176 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก
177 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก
178 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก
179 โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก
180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก 0828763767
181 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก
182 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก
183 โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก
184 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก
185 โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก 084-9599831
186 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก
187 โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง
188 โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง
189 โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง
190 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง
191 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง
192 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สระบัว แคนดง 0865859922
193 โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง
194 โรงเรียนบ้านซาด สระบัว แคนดง
195 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง 0862559293
196 โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง 0828753518
197 โรงเรียนบ้านปอแดง หัวฝาย แคนดง
198 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง
199 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง 044119149
200 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง
201 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง
202 โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง 044-193030
203 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง
204 โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี แคนดง แคนดง
205 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง แคนดง
206 โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง
207 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง
208 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง