ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ค. 61 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารโอภาสเสกสรรค์" ณ.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารโอภาสเสกสรรค์" ณ.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)