ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 กำหนดการประเมินและแผนการลงพื้นที่ตรวจเยียมสถานศึกษา (สมศ.)
กำหนดการประเมินและแผนการลงพื้นที่ตรวจเยียมสถานศึกษา (สมศ.)
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ