ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 รับสมัครห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4
รับสมัครห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563  (ไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันสมัคร) 08.30-16.30 ในวันเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม 044689018
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
01 ก.พ. 63 การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
01 ก.พ. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนนักเรียนั้น อนุบาล2
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง โดยนำนักเรียนมาในวันรับสมัครด้วย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  044689018
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
01 ก.พ. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 รักสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถาม 044689018
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
22 ม.ค. 63 งานวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
โรงเรียนพุทไธสง/การแต่งการชุดผ้าไหมไทยสีฟ้า โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
แต่งกายสวยงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง