ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ต.ค. 64 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เปิดเรียนแบบปกติ (On-site)