ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
การแต่งกายชุดผ้าไทย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
หอประชุมอินทนิล/การแต่งกายสวยงามตามความเหมาะสม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
09 ม.ค. 62 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจง
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ สำหรับผู้ปกครองที่มีความสนใจ ความพร้อมที่จะให้นักเรียนเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ(IEP)ในปีการศึกษา 2562
###

 
หอประชุมอินทนิล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)