โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
                   ดอกบัวสีชมพูล้อมรอบตัวอักษร อ แสดงความหมาย ดังนี้
                             ดอกบัวสีชมพู หมายถึง ดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชา
                   พระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนปัจจุบันเปรียบได้กับเด็กทุกคน
                   ที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า
สัญลักษณ์ อ หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่จะทำหน้าที่ดูแล
                   โอบอุ้ม ช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนที่มีค่าทุกๆ คนให้เจริญเติบโต
                   งดงาม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและสืบทอดสังคมดีงามสืบไป
                   อักษรย่อของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ   คือ   .พ.ส.