สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู  ล้อมรอบด้วยตัวอักษร "อ"  มีความหมายว่า  ดอกบัวสีชมพูเป็นดอกไม้ที่สูงค่า  นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล เปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า  "อ"  หมายถึง  โรงเรียนอนุบาลที่ช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นก้าวต่อไป