ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม (อ่าน 10) 17 ต.ค. 62
ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 12) 13 ต.ค. 62
จัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ (อ่าน 21) 08 ต.ค. 62
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 59) 29 ส.ค. 62
ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 247) 06 มิ.ย. 62
สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 187) 18 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 203) 09 พ.ค. 62
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ(IEP) (อ่าน 237) 03 พ.ค. 62
การอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (เก็บดาวมาฝากเธอ) (อ่าน 245) 28 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 187) 26 เม.ย. 62
รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (อ่าน 183) 20 มี.ค. 62
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 216) 03 มี.ค. 62
การอบรมสะเต็มศึกษา ปี 2562 (อ่าน 213) 03 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 227) 02 มี.ค. 62
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 340) 12 ก.พ. 62
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 338) 16 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 (อ่าน 224) 12 ม.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.2และป.3 (อ่าน 217) 09 ม.ค. 62
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม (อ่าน 307) 09 ธ.ค. 61
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 234) 06 ธ.ค. 61
กิจกรรมถวายราชสดุดี (อ่าน 245) 27 พ.ย. 61
อนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง (อ่าน 228) 23 พ.ย. 61
ค่าย Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 272) 18 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ชั้น อ.1 - ป. 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 267) 26 ต.ค. 61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ชั้น อ.1 - ป. 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 183) 16 ต.ค. 61
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (อ่าน 216) 13 ต.ค. 61
พิธีเปิดกีฬานักเรียน-นักศึกษา เมืองแปะเกมส์ ประจำปี 2561 (อ่าน 297) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) (อ่าน 238) 09 ส.ค. 61
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรและมอบธงความดี (อ่าน 285) 27 ก.ค. 61
ทำบุญตักบาตรอาคารเรียน (อ่าน 260) 21 ก.ค. 61
การลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 (อ่าน 199) 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 359) 04 พ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 416) 26 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 401) 22 ก.พ. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 (อ่าน 440) 12 ก.พ. 61
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 330) 28 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 314) 03 ม.ค. 61