ภาพกิจกรรม
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ      พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอัตโนมัติ จากคุณครูอภิญญา แก้วไธสง จำนวน 2 เครื่อง คุณครูสุนันทา พยัคฆ์ไธสง จำนวน 1 เครื่อง คุณครูคณามาศ สอนไธสง จำนวน 1 เครื่อง ผู้ปกครองเด็กหญิงรินรดา สิงข์ขจรศักดิ์  เด็กหญิงรมิดา  สิงข์ขจรศักดิ์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนและคัดกรองนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
###
ภาพ/ข่าว:@Admin
 
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,22:30   อ่าน 97 ครั้ง