ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ดำเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ดำเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเกียรติยศ อาคารเทวาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ โดยมี นางอุบล เฮงสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานที่ประชุม และ นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เลขานุการกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนฯ ต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
###
ภาพ  นายธรรมธร  ทองสุข
ข่าว นางนัทชนันท์  พรมคำภา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,16:39   อ่าน 55 ครั้ง