ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 การนิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นายพงศ์วิทูร  กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางชาณิศา  โพธิขำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ
การนิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในการกำกับ ติดตาม พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะรวมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
###
ภาพ  นายธรรมธร  ทองสุข
ข่าว:@Admin
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,15:00   อ่าน 17 ครั้ง