ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 การเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนสถานที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 วันที่ 27  ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยนายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ และนายมนัส  หนองสี ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนสถานที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
###
ภาพ  นายธรรมธร  ทองสุข
ข่าว:@Admin
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,15:19   อ่าน 15 ครั้ง