ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site
วันที่ 1 มีนาคม 2565  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ดำเนินการประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 โดยนายปิยะ พุทธเพาะ ผอ.รร.อนุบาลพุทไธสงฯ  ดำเนินการประชุม วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม  2565 ณ ห้องหอประชุมอินทนิล  รร.อนุบาลพุทไธสงฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน
ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน
ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน
ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน
พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน
พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน
พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน
พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน
พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,12:51   อ่าน 68 ครั้ง