ภาพกิจกรรม
4 มีนาคม 2565 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ได้ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการในการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน จากกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับครูโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เป็นผู้ดำเนินการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เป็นหัวหน้าสนามสอบ นายพงศ์วิทูร กัณหา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ เป็นกรรมการกลาง
###
ภาพ ครูพรพิมล  ฉะอ้อนศรี
ข่าว ครูนัทชนันท์  พรมคำภา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,12:32   อ่าน 93 ครั้ง