โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง   ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนอัจฉริยภาพ
วันศุกร์ที่  5 สิงหาคม 2565
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นางชาณิศา โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ คณะครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพ ได้ดำเนินการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนอัจฉริยภาพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ IEP  และห้องเรียนอัจฉริยภาพ ของโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ ณ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,15:36   อ่าน 44 ครั้ง