โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง   ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน 2565   นายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นายพงศ์วิฑูร กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นางชาณิศา โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอพุทไธสง กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1ในงานมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ นายพงษ์วิฑูร กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯนางนิตติยา ปรึกไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,14:20   อ่าน 99 ครั้ง