โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตามโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดย นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางชาณิศา โพธิขำ และ นางสาวดวงดาว ศิริรางกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีถวายราชสดุดี การเปิดประชุมกอง เดินทางไกล เข้าฐานพัฒนาทักษะต่าง ๆ และการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,13:59   อ่าน 28 ครั้ง