โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 7  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
นางชาณิศา  โพธิขำ  และนางสาวดวงดาว  ศิริรางกูร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ
คณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 4
เป็นประธาน สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น., อ.ก.ต.ป.น.
และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ในการกำกับ ติดตาม พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะรวมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
###

https://drive.google.com/drive/folders/1paC1GludWvZUEZbpN-owt-BMJbdXFGRM?usp=share_link  คลิกลิงค์เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,16:29   อ่าน 27 ครั้ง