โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ภาพกิจกรรม
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดย นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางชาณิศา โพธิขำ และ นางสาวดวงดาว ศิริรางกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒, ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ณ หอประชุมอินนิล โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)

https://drive.google.com/drive/folders/1cpCaNl_7dKYuXzhkO4_wY529A0QdUVT-?usp=share_link  ภาพเพิ่มเติม อบ.2-ป.1 2

https://drive.google.com/drive/folders/1paS_B-lvfAfgNkBKa96og7_O0uF6f7gF?usp=share_link  ภาพเพิ่มเติม ป.3 - ป.6
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,16:03   อ่าน 24 ครั้ง