โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง   ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงเจตจำนงของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy)

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นายพงศ์วิฑูร  กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นางชาณิศา  โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพงศ์วิฑูร กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางชาณิศา โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:18   อ่าน 58 ครั้ง