โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
เลขที่ 542 หมู่ที่ 1 บ้านพุทไธสง   ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044689018
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 
เรื่องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
          ด้วยกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กำหนดการจัดกิจกรรมมุทิตาคาราวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในครั้งนี้
          จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
1.  วันพฤหัสบดี  ที่ 8 กันยายน 2565 หยุดเรียนที่โรงเรียน On-Site โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand, On-Line โดยครูประจำชั้น นักเรียนไม่ต้องมาเรี่ยนที่โรงเรียน
2.  โรงเรียนเปิดเรียน On-Site ทุกระดับ เรียนที่โรงเรียนในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 51 ครั้ง