ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,288,000.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคา สามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 151 ครั้ง