ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
   ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) นั้น  
   ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนกหนองฉางบริการ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  1,235,520.00  บาท      (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ  
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 228 ครั้ง