ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ
นำโดย นายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นายพงศ์วิทูร กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางชาณิศา  โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนทุกคน จัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  "60 ปี เวียนบรรจบครบเกษียณ ด้วยพากเพียรผูกพันอันมั่นคง"  ให้กับคุณครู จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 
1.คุณครูจีระพันธ์  แสวงชัย  2. คุณครูดาริกา  พลวัน  3. คุณครูทิวากรณ์  จ่าไธสง
4. คุณครูสวนิต  รักชอบ  5. คุณครูวันทนีย์  สิงห์ไธสง  6. คุณครูเบญจพร  ติณนรเศรษฐ์
ที่ได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานานท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด เสียสละทั้งกายและใจ ทุ่มเทมาทั้งชีวิตราชการ
###
ข่าว:@Admin
ภาพ: คุณครูปัทมา  บุตรชานนท์
 
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 96 ครั้ง