ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้าเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เรื่อง  ประกวดราคาจ้าเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  นั้น  ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พรชนกหนองฉางบริการ(ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ ผู้ผลิต โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,671,780.00  บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง  
###
ข่าว/ภาพ : @Admin
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 93 ครั้ง