ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันครู ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นายพงศ์วิทูร  กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชาณิศา  โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำกิจกรรมวันครู ภายใต้คำขวัญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ โดยมีนายนิมิตร  ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสงให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานพิธีมอบโลห์และเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ปีที่ 9 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี
###
ข่าว : @Admin
ภาพ : นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์

 
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 421 ครั้ง