ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
       โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,166,119.84 บาท  (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคา  สามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 044689018
###
ภาพ/ข่าว: Admin
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 412 ครั้ง