ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,904,552.72 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 79 ครั้ง