ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  นั้น  ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อรุณภูวทรัพย์ 
(ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ ผู้ผลิต โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,225,070.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  
###
ข่าว/ภาพ : @Admin
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 81 ครั้ง