ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ TEDET ประจำปี 2563
     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสอบคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (1) เด็กหญิงพัชรกัญณ์  สมบัวคู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (1) เด็กชายวิภูษิต สมันศรี  (2) เด็กชายอรรถวิทย์  ทุมพิสาน 
                               (3) เด็กชายวีรภัทร  กวดไธสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (1) เด็กหญิงสาริศา  อุ่นไธสง (2) เด็กหญิงปัญจพร จันทขาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (1) เด็กชายปฏิหารย์  สุวรรณทา  (2) เด็กชายทองแท้  ตราดไธสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1) เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำมูล  (2) เด็กชายชิษณุพงษ์  สุดเต้                                                                    (3) เด็กชายธนวัฒน์ ทองสุข (4) เด็กหญิงสิริธาร  หมอกไชย 
                              (5) เด็กหญิงธีวรา  เถลิงลาภ  (6) เด็กชายณัฐพล  มะลิรัมย์  (7) เด็กชายพีรวัส  แซ่นิ่ม
      ในโอกาสนี้ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ในความรู้ความสามารถของทุก ๆ คน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป
###
ภาพ/ข่าว:@Admin
 
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 36 ครั้ง