ข่าวประชาสัมพันธ์
BEST PRACTICE กิจกรรมถอดบทเรียน ด้านครูผู้สอน โครงการโรงเรียนสุจริต
การแข่งขัน BEST PRACTICE กิจกรรมถอดบทเรียน ด้านครูผู้สอน  โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ เรื่อง 2SS Live and Learn สุจริตได้ด้วยภาพยนตร์สั้น ระดับคุณภาพ ดี
จัดทำโดย นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 33 ครั้ง