ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) โดยนายปิยะ  พุทธเพาะ        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นายพงศ์วิทูร  กัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางชาณิศา  โพธิขำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  คือ นายวิทยา   นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  นายสมชาติ ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฏร์วิทยา)  นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ นางศศิพร  รินทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) ในการกำกับ ติดตาม พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะรวมทั้งให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ภาพ/ข่าว:@Admin
 
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 51 ครั้ง