ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เปิดรับสมัครนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564
ชั้นและจำนวนการรับสมัคร
>>>ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2)  รับ 3 ห้อง จำนวน 90 คน (ห้องละ 30 คน)
>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับ 2 ห้อง จำนวน 80 คน (ห้องละ 40 คน)
การรับสมัคร
>>>ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2)  รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2564 
>>>เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 28 มีนาคม 2564  
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และจับฉลาก เวลา 09.00 น. 
>>>ประกาศผลและรายงานตัว เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 4 เมษายน 2564
>>>มอบตัว เวลา 09.30-16.30 น.
>>>ปฐมนิเทศ เวลา 09.30-12.30 น.
การรับสมัคร
>>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับสมัครวันที่ 16-20 เมษายน 2564 
>>>เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 24 เมษายน 2564  
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และจับฉลาก เวลา 09.00 น. 
>>>ประกาศผลและรายงานตัว เวลา 09.00-16.30 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
>>>มอบตัว เวลา 09.30-16.30 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-689018 (ในเวลาราชการ)
###
ข่าว/ภาพ : @Admin
 
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 142 ครั้ง