ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เดินทางไกล เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในกิจกรรมฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลาย อาทิ กฎและคำปฏิญาณ, สัญญาณนกหวีด, ระเบียบแถว, นันทนาการ , รายงานตัว กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย สกีบก,กู้กับระเบิด,ปิดตาไต่เชือก,สะพานเชือก, นำโดยนายพงศ์วิทูร กันหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี  นางชาณิศา
โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
อนุบาลพุทไธสงฯ พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง 
ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) จังหวัดบุรีรัมย์
###
ข่าว/ภาพ:@admin
 
 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 34 ครั้ง