ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,440,540.85 บาท  (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็บบาทแปดสิบห้าสตางค์)  
ผู้มีสิทธิเสนอราคา  สามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 96 ครั้ง