ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand ใช้รูปแบบการส่งใบงาน หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้นักเรียนทำเองที่บ้าน(นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน) ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน  2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
###
ภาพ/ข่าว:@Admin
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 42 ครั้ง