ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) นำโดยนายปิยะ  พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นายพงศ์วิทูร กันหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ นางชาณิศา โพธิขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงส่งผลต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวได้ คุณครูนิตติยา ปรึกไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอกในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นอนุบาล 2-3 ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อรับรางวัลในครั้งนี้
###
ภาพ/ข่าว:@Admin
 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 37 ครั้ง