ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในหลายพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนมีผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งสถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ ตามหนังสือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ด่วนที่สุด ศธ 04085/ว1796 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) จึงดำเนินการ ดังนี้
          1.ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564  หยุดเรียนที่โรงเรียน
          2.ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนที่บ้าน โดยใช้เอกสารผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตามความเหมาะสม (On-Hand,On-Demand,On-line)
          3.เปิดเรียนรูปแบบ On-Site ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ในวันจันทร์
ที่ 2 สิงหาคม 2564
          4.นักเรียน ผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ และ Facebook Page:โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ๖๓ ของโรงเรียนอยู่เสมอ 
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาราชการ โทร.044-689018
###
ภาพ/ข่าว:@Admin
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 24 ครั้ง