ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
       ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  นั้น  ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  จักรดาว 3349 คอนสตัคชั่น (ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ ผู้ผลิต โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,670,582.00  บาท 
(หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  
###
ข่าว/ภาพ : @Admin
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 28 ครั้ง