ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ(On-site)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ แบบ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) ดังนี้
1. ให้นักเรียนมาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
2. นักเรียนที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบทุกคนและผู้ปกครองต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน
3. นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองจะต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน
4. กรณีนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ยังไม่ได้รับวัคซีนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ,On-Line ,On-Demand และ Hybrid
***สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ดำเนินการรับวัคซีน เว้นแต่ไม่สามารถรับวัคซีนได้(ให้นำหลักฐานทางการแพทย์ โดยแพทย์รับรอง เพื่อยืนยันสามเหตุการไม่ขอรับวัคซัน)
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาราชการ โทร.044-689018
###
ภาพ/ข่าว:@Admin
 
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 36 ครั้ง