ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานวิจัย PLC คณะครู สายชั้น ป.5-6 เรื่องเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(Collaborative 5 STEPs)
เผยแพร่งานวิจัย PLC คณะครู สายชั้น ป.5-6 เรื่องเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(Collaborative 5 STEPs)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 137 ครั้ง