ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.65 
จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ ห้องดุสิตา ชั้น5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  โดย ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ สพฐ เป็น ประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 19 ครั้ง