ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุม เพื่อประเมินการร่างหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: นครชัยบุรินทร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
 11 พฤษภาคม 2565  นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินการร่างหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: นครชัยบุรินทร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยวิธีวีดิโอคอลเฟอเรน ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom meeting 
13:49 
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 40 ครั้ง