ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 24 พ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 84) 03 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 73) 03 พ.ค. 64
อินทนิลนิวส์ ฉบับประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (อ่าน 84) 23 เม.ย. 64
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 96) 23 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 105) 09 เม.ย. 64
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี เด็กดีศรีโอภาส ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 126) 08 เม.ย. 64
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (อ่าน 100) 31 มี.ค. 64
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 116) 29 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 243) 03 มี.ค. 64
อินทนิลนิวส์ ฉบับประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 124) 03 มี.ค. 64
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 121) 02 มี.ค. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (อ่าน 187) 25 ก.พ. 64
BEST PRACTICE กิจกรรมถอดบทเรียน ด้านครูผู้สอน โครงการโรงเรียนสุจริต (อ่าน 140) 22 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (IEP) (อ่าน 180) 22 ก.พ. 64
รับมอบเจลแอลกอฮอล์ กศน.พุทไธสง (อ่าน 104) 21 ก.พ. 64
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 142) 20 ก.พ. 64
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ TEDET ประจำปี 2563 (อ่าน 136) 19 ก.พ. 64
อินทนิลนิวส์ ฉบับประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.2564 (อ่าน 143) 13 ก.พ. 64
การเปิดสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 158) 17 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand (อ่าน 259) 08 ม.ค. 64
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 190) 03 ม.ค. 64
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียน (อ่าน 179) 31 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas Day)ประจำปี 2563 (อ่าน 176) 31 ธ.ค. 63
กิจกรรม 5 ธันวา (อ่าน 198) 16 ธ.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) (อ่าน 191) 16 ธ.ค. 63
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 167) 14 ธ.ค. 63
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (อ่าน 161) 14 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 201) 18 พ.ย. 63
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 231) 18 พ.ย. 63
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 (อ่าน 224) 12 พ.ย. 63
การประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 199) 07 พ.ย. 63
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (อ่าน 278) 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 414) 09 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 371) 01 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 621) 24 ม.ค. 63
งานวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 (อ่าน 469) 23 ม.ค. 63
งานวันครู ประจำปี 2563 (อ่าน 382) 19 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 (อ่าน 425) 12 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas Day) (อ่าน 310) 28 ธ.ค. 62