ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 5) 26 พ.ย. 64
นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานบึงสระบัว (อ่าน 21) 20 พ.ย. 64
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 27) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ(On-site)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 36) 14 พ.ย. 64
อินทนิลนิวส์ วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (อ่าน 42) 14 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28) 27 ต.ค. 64
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 (อ่าน 43) 23 ต.ค. 64
คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 56) 15 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 11 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 40) 10 ต.ค. 64
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจในการทรงงานด้านต่าง ๆ (อ่าน 28) 10 ต.ค. 64
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ (อ่าน 26) 10 ต.ค. 64
งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2564 (อ่าน 54) 04 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล (อ่าน 23) 04 ต.ค. 64
มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 (อ่าน 48) 10 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 (อ่าน 30) 03 ก.ย. 64
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 33) 03 ก.ย. 64
ยุวทูตน้อยร่วมใจ สร้างนวัตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด (อ่าน 40) 19 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 (อ่าน 42) 10 ส.ค. 64
รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบปี พ.ศ.2564 (อ่าน 38) 03 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 (อ่าน 28) 30 ก.ค. 64
การปรับลดเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 31) 21 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 53) 13 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 51) 01 ก.ค. 64
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 62) 26 มิ.ย. 64
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 (อ่าน 56) 26 มิ.ย. 64
อินทนิลนิวส์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 61) 26 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 109) 24 พ.ค. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 156) 03 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 135) 03 พ.ค. 64
อินทนิลนิวส์ ฉบับประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (อ่าน 156) 23 เม.ย. 64
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 146) 23 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 164) 09 เม.ย. 64
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี เด็กดีศรีโอภาส ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 180) 08 เม.ย. 64
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (อ่าน 166) 31 มี.ค. 64
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 208) 29 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 309) 03 มี.ค. 64
อินทนิลนิวส์ ฉบับประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 187) 03 มี.ค. 64
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 172) 02 มี.ค. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (อ่าน 234) 25 ก.พ. 64