ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุม เพื่อประเมินการร่างหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: นครชัยบุรินทร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 3) 15 พ.ค. 65
การเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ (อ่าน 18) 30 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 21) 28 เม.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 33) 20 เม.ย. 65
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่องเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 110) 21 มี.ค. 65
เผยแพร่งานวิจัย PLC คณะครู สายชั้น ป.5-6 เรื่องเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(Collaborative 5 STEPs) (อ่าน 137) 21 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) (อ่าน 98) 18 มี.ค. 65
วารสารอินทนิล ข่าวอินทนิล ประจำเดือนมีนาคม (อ่าน 95) 02 มี.ค. 65
2 มีนาคม 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรูปแบบ (On-Site) (อ่าน 71) 02 มี.ค. 65
วารสาร ข่าวสารอินทนิลประจำเดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 666) 22 ก.พ. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 717) 22 ก.พ. 65
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 7) (อ่าน 655) 22 ก.พ. 65
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พว.พนัชกร พลเยี่ยมพร้อมคณะ ได้ออกมาประสานงานและดูสถานที่เพื่อเตรียมการในการรับวัคซีนสำหรับนักเรียนในกลุ่มอายุ 5-11ปี (อ่าน 131) 02 ก.พ. 65
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนรับทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ (อ่าน 159) 02 ก.พ. 65
27 มกราคม 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) (อ่าน 161) 28 ม.ค. 65
ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 272) 28 ม.ค. 65
วันที่ 16 มกราคม 2565ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 5) (อ่าน 302) 16 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ได้รับรางวัลการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา (อ่าน 319) 13 ม.ค. 65
วันที่ 5 มกราคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทไธสง (อ่าน 126) 07 ม.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 135) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 153) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตรอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมแบบอย่าง ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม (อ่าน 1148) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตร “รางวัล 10000 คุรุชน คนคุณธรรม” และ เกียรติบัตร “นักวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 1374) 07 ม.ค. 65
วันที่ 7 มกราคม 2565 รับมอบเกียรติบัตรการอบรมตลาดนัดออนไลน์ วังจันทรเกษม ของ คณะครูโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) (อ่าน 1141) 07 ม.ค. 65
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 99) 29 ธ.ค. 64
22 ธันวาคม 2564 คณะครูเข้ารับการฝึกอบรมใช้ชุดตรวจและอ่านผล Antigen test kit : ATK (อ่าน 100) 22 ธ.ค. 64
21 ธันวาคม 2564 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนรายบุคคล (อ่าน 88) 21 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บร 4 การปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อ่าน 91) 13 ธ.ค. 64
8 ธันวาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมการทำบุญ”ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกับบ้านเลขที่ 4” (อ่าน 92) 13 ธ.ค. 64
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (อ่าน 96) 13 ธ.ค. 64
อินทนิลนิวส์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 92) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 91) 26 พ.ย. 64
นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานบึงสระบัว (อ่าน 116) 20 พ.ย. 64
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 94) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ(On-site)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 107) 14 พ.ย. 64
อินทนิลนิวส์ วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (อ่าน 101) 14 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 96) 27 ต.ค. 64
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 (อ่าน 109) 23 ต.ค. 64
คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 124) 15 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 96) 11 ต.ค. 64